Våra tjänster

Här ser ni ett axplock av tjänster som vi utför
mark och anläggning

Mark och anläggning

Vår maskinpark består av            30 enheter 

Bandgrävare 5-30ton    Hjulgrävare 16-20 ton    Hjullastare 5-15 ton                        Grävlastare 15 ton

grund arbete

Grundarbete

Vi anlägger grundarbete för stora och små grundar till hus, stall,    garage samt lagerlokaler i Värmland

Dränering/dikning

Dränering/dikning

Vi har lång och bred erfarenhet av dränering, avrinning/bortledning av vatten. 

utemiljö

Utemiljö

Vi anlägger utemiljöer för privat personer och bostadsrättsföreningar

Maskin uthyrning

Maskinuthyrning

Vi erbjuder uthyrning av grävmaskiner. Då hyr kunden oftast en bestämd grävmaskin för x antal timmar. Priset för att hyra grävmaskiner varierar beroende på maskinkapaciteten samt uthyrningstiden. 

Snöröjning

Vinterunderhållning

Hedbergs glt utför snöröjning samt halkbekämpning för att säkerställa framkomlighet  under vintermånaderna, detta utförs framförallt i Molkom med omnejd. 

avloppsanläggning med bädd

Avlopp/ledningar

Hedbergs glt besitter omfattande kompetens och erfarenhet av avloppsanläggningar, VA-ledningar samt kabelarbeten som kräver rätt utrustning och erfaren personal. 

Kant/buskröjning

Kant/buskröjning

Vi har maskiner och utrustning som används för att röja efter vägar, gärdeskanter och diken. En stor del av buskröjningen utförs bland annat på järnvägen.